ترفند هایی برای یادگیری زبان

پیشنهاد میشود بجای لغت ، عبارت ( phrases ) یاد بگیرید.
علاقه مندان به زبان معمولا لغت یاد می گیرند و سعی می کنند لغات را کنار هم قراردهند و جمله بنویسند. گاهی ما لغات زیادی میدانیم ولی ساختن جمله و صحبت کردن برایمان سخت است.
اگر شما 500 لغت بدانید ممکن است نتوانید 1 جمله درست بیان کنید ولی اگر شما 100 عبارت بدانید میتوانید صدها جمله با آنها بسازید و در آخر اگر شما هزارعبارت بلد باشید میتوانید مثل یک انگلیسی زبان صحبت کنید . یکی دیگر از دلیل هایی برای اینکه شما عبارت یاد بگیرید این است که آن وقت دیگر لازم نیست هنگام صحبت کردن جملات فارسی را به انگلیسی در ذهنتان ترجمه کنید ، بلکه همان عبارات را بکار خواهید برد .
 
فقط به تمرین روخوانی و گوش کردن اکتفا نکنید . هنگامی که دارید Reading و Listening تمرین می کنید مطالبی را که دارید می خوانید و گوش می کنید با صدای بلند تکرار کنید .
اینکار باعث می شود که بین مغز و زبان شما همانگی ایجاد شود و روان صحبت کنید.
 
خود را در انگلیسی غرق کنید . برای یادگیری سریعتر انگلیسی اطراف خود را با مطالب انگلیسی پرکنید . برای مثال با دوستان خود قرار بگذارید تا از این به بعد به زبان انگلیسی با هم صحبت کنید . ویا همیشه همراه خود مطالبی برای گوش کردن به انگلیسی داشته باشید.
 
انگلیسی را صحیح یاد بگیرید .همیشه سعی کنید مطالبی را برای یادگیری زبان انتخاب کنید که صحیح و قابل اعتماد باشند و عموم زبان آموزان از آن استفاده می کنند.
 
Some techniques for the learning of English
 
It is advised that one learns phrases rather than words. English language enthusiasts usually learn words and try to place them next to each other in order to make sentences. Sometimes, we know plenty of words, yet constructing sentences and speaking remain difficult tasks. If you know 500 words, it may still be possible that you don’t find the ability to make even one correct sentence; but if you learn 100 phrases, be sure that you can make hundreds of sentences by using them. In the end, if you happen to know a thousand phrases, you can actually speak like an English speaker. Another reason for the fact that you must learn phrases is that you no longer need to translate Farsi words to English ones in your head during conversations and instead will have the phrase ready for use.
 
Do not solely rely on reading and listening exercises. Whenever you are practicing your listening and reading, repeat what you are hearing and reading out loud. This causes your brain and your tongue to sync with one another.
 
Get yourself swamped with English. In order to learn English faster, surround yourself with English material. For example, make an appointment with your friends so as to speak English with each other, or try and carry with yourself English material wherever you go.