سه روش برای یادگیری زبان با استفاده از تنبلی

کسانی که زبان انگليسي را دوست دارند گاهي از مشكلاتی نظیر تنبلي و عدم تمرين مداوم زبان خود ابراز ناراحتي مي كنند . بعضی ها به زبان انگلیسی علاقه زیاد دارند و آن را با اشتیاق دنبال میکنند ، اما همین افراد نیز گاهی بدلیل بهانه آوردن مانند: تنبلی و نداشتن وقت کافی و غیره … ، پیشرفت نمیکنند .
 
در مورد تنبلي بايد بگويم كه اشكالي ندارد و تنبلی کردن جزو ذات هر انساني مي باشد. از طرف دیگر تنبلي حتي لذت بخش هم هست و همه ي ما اين احساس را تجربه كرده ايم. تنبلی را میتوان به طور ديگري نيز معنا كرد:
 
انجام کارها به آسان ترین روش برای رسیدن به هدف
 
پس با این روش میتوان چند راه کار هوشمندانه را انجام داد
 
1- کم كم شروع كنيد
 
قطعا خیلی ها این روش را دوست ندارند و فکر میکنند كه مي توانيم از خيلي زياد شروع کنیم که اين تصور باعث شكست و دلسردي فراواني میشود . این روش هوشمندانه را پيشنهاد مي كنيم كه حتي براي زمان كوتاه امتحان كرده و نتيجه آن را ملاحظه نمايید. به هر حال همان گونه كه مي دانيد ” سنگ بزرگ” علامت نزدن است.
 
بهتر است هر روز يك كلمه بياموزيد و يا حتي هر دو روز يك بار يك كلمه و با آنجا جمله بسازید ، بعد از مدتی میبینید که کلمات متفاوتی با جملات زیادی آموخته اید . اگر نمي توانيد به طور مداوم به تقويت گرامر خود بپردازيد سعي كنيد هر بار فقط يك نكته ي بسيار كوچك گرامري را از كتاب خود انتخاب كرده و فقط روي آن تمرکز كنيد. اگر نمي توانيد هفته اي 5 ساعت روي زبان خود كاركنيد ، سعي كنيد هفته اي 30 دقيقه و يا يك ساعت را به زبان اختصاص دهيد.
 
2- دوستان علاقمند به زبان پیدا کنید
 
شايد متوجه نباشید ولي تاثير دوستان از تاثير هر عامل میتواند بيشتر باشد. دوستان مي توانند در یادگیری و پیشرفت انسان نقش بزرگي ايفا كنند ، پس مي توان از اين فرصت استفاده كرد و به طور آگاهانه با افرادي آشنا شد كه مانند شما علاقه به يادگيري انگليسي داشته باشند. اين افراد به صورت ناخودآگاه در بهبود زبان به شما كمك خواهند كرد.
 
3- به خود جایزه بدهید ، حتی برای پیشرفت های کوچک
 
حتما نباید بعد از گذراندن مرحله هاي مختلف و دشوار شادي كنید و به خود استراحت دهيد. با هر يادگيري هر 10 كلمه، هر 5 قاعده انگليسي و … نيز مي توانيد خود را تشويق كرده تا در مرحله هاي بعدي نيز انگيزه تان حفظ شود.
 
براي يادگيري هر چيزي از جمله زبان هر فردي همواره با مشكلات متعددي رو به رو مي شوید كه تنبلي و بي انگيزگي نيز جزو همين موارد مي باشد. اما در هر شرايطي كافي است مقداري برنامه ريزي كرده و طبق شرايط و موقعيت خود بهترين راه را براي رسيدن به هدف خود انتخاب كنيم.
 
Three ways to learn English using laziness
 
People who love the English language sometimes complain about such problems as laziness and lack of constant practice. Some people really like the English language and pursue this line of knowledge with enthusiasm, yet the same people do not advance and get better due to excuses like laziness and lack of sufficient time and…
 
When it comes to laziness, I have to say there is nothing to worry about because procrastination is part of the human nature. On the other hand, laziness is even enjoyable and all of us have experienced this feeling. Laziness can also be defined in another way as well:
 
Undertaking tasks in the easiest ways possible in order to reach a target with the least amount of effort.
 
Therefore, using this smart technique can accomplish a number of tasks.
 
1- Start slowly
 
Clearly, many do not approve of this technique and think that we can start from a grand amount, which is an outlook that can account for plenty of defeat and discouragement. We suggest this smart technique, which you can try for a short time and see the results for yourself. In any way, as you know, ‘a large rock’ is a sign for a target being missed.
 
The best way is to learn one word every day or even learn a new word once every couple of days and then use that word to make sentences. After a while you can see that you have learned various words with plenty of sentences. If you cannot improve your grammar continuously, try to choose only one small grammatical point from your book and concentrate solely on that. If you are unable to work on your language skills for at least five hours per week, then try and dedicate at least half an hour or one hour per week to this cause.
 
2- Find friends who are enthusiastic about the English language
 
You may not notice but the impact of friends can be more influential than anything else. Friends can play a big role in learning and advancement, so one can take advantage of such a situation and befriend individuals who are enthusiastic about learning English just like you are. Such individuals will surely assist you in learning English unconsciously.
 
3- Reward yourself, even for small advancements
 
You don’t necessarily have to celebrate after the passing of various stages and hardships and take breaks then only. With the learning of every ten words, every five English rules and… you are allowed to reward yourself, so you can preserve motivation for the next stages as well.
 
Everyone faces different sets if challenges in order to learn anything, which is also true in the case of another language. Laziness and lack of motivation are also part of those challenges. However, it is only enough to plan for various situations and choose the best route towards reaching your target.