نکات جالب زبان انگلیسی

زبان انگلیسی نکات جالبی دارد که می تواند یادگیری را برای ما لذت بخش و آسان کند . در اینجا به تعدادی از نکات جالب زبان انگلیسی میپردازیم که از خواندن انها لذت خواهید برد .
 
-کلمه set در زبان انگلیسی 464 معنی دارد و از این لحاظ رکورد دار است .
 
آیا میدانستید طولانی ترین کلمه انگلیسی چند حرف دارد؟ … 45 حرف ! و اون این کلمه است:
 
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis
 
این کلمه یک نوع بیماری ریوی است که بر اثر استنشاق خاکستر تازه و خاک شن بوجود می آید .
 
جالبه بدونیم که کلمه Goodbye از God be with you شکل گرفته است .
 
آیا میدانستید کلمه ای که بیش از کلمات دیگر به صورت اشتباه تلفظ می شود چه کلمه ای است ؟ اون کلمه pronunciation است. اکثر افرادی که زبان یاد می گیرند این کلمه رو مثل کلمه pronoun تلفظ می کنند ؛ یعنی ou رو به این شکل/prəˌnaʊn.siˈeɪ.ʃən/ تلفظ می کنند . ولی باید اینطور /prəˌnʌn.siˈeɪ.ʃən/تلفظ صحیح آن اینجاست .
 
I am کوچکترین جمله کامل زبان انگلیسی است !
 
اولین دیکشنری انگلیسی در سال 1755 نوشته شد .
 
سخت ترین جمله زبانگیر (tongue twister) در زبان انگلیسی Sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick است .
 
پرکاربردترین حرف E است که از هر 8 حرف یکی از آنها این حرف است و کم کاربرد ترین حرف هم Q است.
 
حتما می دونید که در فرهنگ خیلی از کشورها عدد 13 یک عدد نحس تلقی می شود. کلمه ای در انگلیسی وجود دارد که به معنی ترس از عدد 13 است؛ triskaidekaphobia
 
تقریبا هر دو ساعت یک کلمه به زبان انگلیسی اضافه می شود و این عدد سالانه حدود 4000 کلمه است .
 
تا حدود 450 سال پیش هیچ کلمه ای برای رنگ ‘ نارنجی’ در زبان انگلیسی وجود نداشت .
 
آیا میدانستید از لحاظ داشتن بیشترین تعداد سخنگوی بومی زبان انگلیسی بعد از زبانهای چینی و اسپانیایی سومین زبان دنیاست ؟
 
قدیمی ترین لغت در زبان انگلیسی town است .
 
–Bookkeeperو Bookkeeping تنها کلماتی هستند که سه حرف تکراری پشت سر هم دارند (هر کدام دو بار تکرار شده است ) .
 
یکی دیگر از نکات جالب زبان انگلیسی کلمه over morrow می باشد . زبان انگلیسی با دایره لغات بسیار زیادی که دارد کلمه ای که به تنهایی به معنای پس فردا باشد ندارد و از عبارت the day after tomorrow برای این منظور استفاده می شود. در گذشته تقریبا دور کلمه over morrow به معنی پس فردا بود که دیگر اصلا از آن استفاده نمی شود .
 
Interesting facts about English
 
There are some interesting pointers about the English language that can make learning it enjoyable for us. Here, we point out some of these facts, which can be enjoyable to know.
 
The word ‘set’ has 464 meanings in the English language and holds the record for the most number of meanings for a single word.
 
How many words do you think the longest English word has? This word has 45 words and is spelled as follows:
 
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis
 
This word is the name of a certain sickness of the lungs that is caused by fresh ash and sand dust inhalation.
 
It could be interesting to know that the word ‘goodbye’ is formed from the phrase ‘God be with you.’
 
You should know that a commonly mispronounced word in the English dictionary is ‘pronunciation.’ Most people who learn English pronounce this word as ‘pronoun,’ meaning they pronounce ‘ou’ like /pre, naun.si’ei.shen/, while the correct form is /pre, nan,si’eishen/.
 
One interesting fact is that ‘I am’ is the shortest sentence in English!
 
The first English dictionary was written in 1755.
 
The hardest sentence in English that is truly a tongue twister is ‘sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.’
 
The most used word in the alphabet is ‘E,’ which can be found in one out of 8 words, while the least number of use for a word in the alphabet is ‘Q’.
 
Surely you know that the number 13 is considered by many people to be an unlucky one. The word ‘Triskaidekaphobia’ exists in English and means fear from the number 13.
 
Two words are added to the English dictionary every two hours, which adds up to about 4000 words per year.
 
Up until 450 years ago, no word for the color orange existed in the English language.
 
Did you know that English as a native language is the third spoken by most in the world after Chinese and Spanish.
 
The oldest word in the English language is ‘town.’
 
Bookkeeper and bookkeeping are the only words within which three alphabetical words repeat themselves twice.
 
The final point in this spontaneous list about the English language is the word ‘over morrow.’ With the abundance of words that English has, there is yet no word that could mean the day after tomorrow. However, in the somewhat distant past, over morrow meant this, which is not used at all anymore.